P19

如何记得又快又准——向2分钟记忆一副扑克牌的世界记忆大师标准冲击

如何记得又快又准——向2分钟记忆一副扑克牌的世界记忆大师标准冲击                         前  言          本文谨献给所有对记忆训练感兴趣的朋友! ...

1年前    621    0
P6

卓越亚马逊网站成功原因

卓越亚马逊网网站成功原因分析   电子商务自1997年进入中国以来,经历了10年馀的发展,而今已经由表及里、从虚到实,从宣传、启蒙和推广阶段进入了务实的发展实施阶段。在整个电子商务发展过程中...

11年前    26584    0